ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางปริญา พีรปรัชญา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/03/2013
ปรับปรุง 17/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 246317
Page Views 288913
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง
2 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว คลองกิ่ว บ้านบึง
3 โรงเรียนบ้านโสม คลองกิ่ว บ้านบึง
4 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด คลองกิ่ว บ้านบึง 0-3826-0731
5 โรงเรียนบ้านมาบคล้า คลองกิ่ว บ้านบึง 038158625
6 โรงเรียนจิรพลวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง
7 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง 038-201265
8 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต คลองกิ่ว บ้านบึง
9 โรงเรียนบ้านมาบกรูด บ้านบึง บ้านบึง
10 โรงเรียนจิ้นฮิ้ว บ้านบึง บ้านบึง
11 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล บ้านบึง บ้านบึง 0-3844-4544
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ บ้านบึง บ้านบึง
13 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ บ้านบึง บ้านบึง
14 โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) บ้านบึง บ้านบึง
15 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) บ้านบึง บ้านบึง
16 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ บ้านบึง บ้านบึง
17 โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร บ้านบึง บ้านบึง 038-443967 , 038-446281
18 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม มาบไผ่ บ้านบึง
19 โรงเรียนบ้านเขาแรต มาบไผ่ บ้านบึง
20 โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร) มาบไผ่ บ้านบึง
21 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ มาบไผ่ บ้านบึง
22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี หนองชาก บ้านบึง
23 โรงเรียนบ้านหนองเขิน หนองชาก บ้านบึง 038485484
24 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) หนองชาก บ้านบึง
25 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก หนองซ้ำซาก บ้านบึง
26 โรงเรียนบ้านโป่ง หนองซ้ำซาก บ้านบึง
27 โรงเรียนบ้านเขาดิน หนองซ้ำซาก บ้านบึง
28 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง หนองบอนแดง บ้านบึง
29 โรงเรียนวัดหนองยาง หนองบอนแดง บ้านบึง
30 โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) หนองอิรุณ บ้านบึง
31 โรงเรียนบ้านเนินโมก หนองอิรุณ บ้านบึง
32 โรงเรียนบ้านตาลดำ หนองอิรุณ บ้านบึง
33 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ หนองอิรุณ บ้านบึง
34 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม หนองอิรุณ บ้านบึง
35 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน หนองอิรุณ บ้านบึง 0-3848-5055
36 โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) หนองอิรุณ บ้านบึง
37 โรงเรียนวัดอรุณรังษี หนองอิรุณ บ้านบึง
38 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน หนองอิรุณ บ้านบึง
39 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว หนองไผ่แก้ว บ้านบึง
40 โรงเรียนบ้านป่ายุบ หนองไผ่แก้ว บ้านบึง
41 โรงเรียนบ้านหนองปรือ หนองไผ่แก้ว บ้านบึง 0-3829-2225
42 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา หนองไผ่แก้ว บ้านบึง 292374
43 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู คลองพลู หนองใหญ่ 0-3821-8072
44 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน คลองพลู หนองใหญ่
45 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ หนองเสือช้าง หนองใหญ่
46 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ หนองเสือช้าง หนองใหญ่
47 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง หนองเสือช้าง หนองใหญ่
48 โรงเรียนบ้านท่าจาม หนองเสือช้าง หนองใหญ่
49 โรงเรียนพิทยรังสี หนองใหญ่ หนองใหญ่
50 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ หนองใหญ่ หนองใหญ่ 0-3821-9196
51 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม หนองใหญ่ หนองใหญ่
52 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ห้างสูง หนองใหญ่
53 โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) ห้างสูง หนองใหญ่
54 โรงเรียนบ้านชากนา เขาซก หนองใหญ่
55 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด เขาซก หนองใหญ่ 0885032280
56 โรงเรียนบ้านเขาซก เขาซก หนองใหญ่
57 โรงเรียนสหะพาณิชย์ เมืองชลบุรี
58 โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา คลองตำหรุ เมืองชลบุรี
59 โรงเรียนวัดบุญญราศรี คลองตำหรุ เมืองชลบุรี
60 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี 0-3844-0220
61 โรงเรียนบ้านมาบสามเกลียว ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี
62 โรงเรียนนาป่ามโนรถ นาป่า เมืองชลบุรี
63 โรงเรียนวัดนาเขื่อน นาป่า เมืองชลบุรี
64 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง นาป่า เมืองชลบุรี
65 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร นาป่า เมืองชลบุรี
66 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) บางทราย เมืองชลบุรี
67 โรงเรียนชลบุรี(สุขบท) บางทราย เมืองชลบุรี
68 โรงเรียนสุตา บางทราย เมืองชลบุรี
69 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฏร์นุกูล) บางทราย เมืองชลบุรี
70 โรงเรียนเฉลิมศรี บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
71 โรงเรียนเฮงฮ่าง บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
72 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
73 โรงเรียนปรีชานุศาสตร์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
74 โรงเรียนศุทธรัตน์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
75 โรงเรียนอนุวิทยา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
76 โรงเรียนวุฒิวิทยา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 038-278788
77 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
78 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
79 โรงเรียนชลกันยานุกูล บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
80 โรงเรียนศิริวิทย์วัฒนา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
81 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฎร์วิทยา) บ้านปึก เมืองชลบุรี 0-3838-3679
82 โรงเรียนเมืองชลพิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
83 โรงเรียนเพชรพิทยาคม บ้านสวน เมืองชลบุรี
84 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) บ้านสวน เมืองชลบุรี
85 โรงเรียนเกษมวิทย์ บ้านสวน เมืองชลบุรี
86 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ บ้านสวน เมืองชลบุรี
87 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส บ้านสวน เมืองชลบุรี
88 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ บ้านสวน เมืองชลบุรี 273378,274437
89 โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ บ้านสวน เมืองชลบุรี
90 โรงเรียนชลราษฏรอำรุง บ้านสวน เมืองชลบุรี
91 โรงเรียนศุทธรัตน์บ้านสวน บ้านสวน เมืองชลบุรี
92 โรงเรียนอนุศาสน์พิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
93 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
94 โรงเรียนบ้านหนองตะโก บ้านสวน เมืองชลบุรี 0-3828-6950
95 โรงเรียนธารทิพย์วิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
96 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ บ้านโขด เมืองชลบุรี
97 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที บ้านโขด เมืองชลบุรี
98 โรงเรียนกาญจนะวิทยา มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
99 โรงเรียนธรรมวาที มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
100 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
101 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
102 โรงเรียนอนุบาลสุรางค์รักษ์ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
103 โรงเรียนวัดสำนักบก สำนักบก เมืองชลบุรี 0-3820-6868
104 โรงเรียนบ้านวังตะโก หนองข้างคอก เมืองชลบุรี
105 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) หนองข้างคอก เมืองชลบุรี 0-3828-5710
106 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ หนองรี เมืองชลบุรี
107 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี หนองรี เมืองชลบุรี
108 โรงเรียนบ้านหัวโกรก หนองรี เมืองชลบุรี
109 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา หนองรี เมืองชลบุรี
110 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง หนองรี เมืองชลบุรี
111 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา(ตะเภาแก้ววิทยาคาร) หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
112 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
113 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย หนองไม้แดง เมืองชลบุรี 0-3814-6124
114 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
115 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
116 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
117 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
118 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
119 โรงเรียนบ้านชากพุดซา ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
120 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค อ่างศิลา เมืองชลบุรี 0-3839-7425
121 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2 อ่างศิลา เมืองชลบุรี
122 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช อ่างศิลา เมืองชลบุรี 0-3839-7104
123 โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) เสม็ด เมืองชลบุรี
124 โรงเรียนสถาพรพิทยา เสม็ด เมืองชลบุรี
125 โรงเรียนวัดเตาปูน เสม็ด เมืองชลบุรี
126 โรงเรียนประภัสสรวิทยา เสม็ด เมืองชลบุรี
127 โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ เหมือง เมืองชลบุรี
128 โรงเรียนนารานุบาล เหมือง เมืองชลบุรี 033-090490
129 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา เหมือง เมืองชลบุรี 0-3839-2718
130 โรงเรียนวัดตาลล้อม เหมือง เมืองชลบุรี
131 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา แสนสุข เมืองชลบุรี
132 โรงเรียนวัดบางเป้ง แสนสุข เมืองชลบุรี 0871495353
133 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3839-1027
134 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3838-2020
135 โรงเรียนแสนสุขศึกษา แสนสุข เมืองชลบุรี
136 โรงเรียนสุขุมวิทยา แสนสุข เมืองชลบุรี 392275
137 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3839-0579
138 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข แสนสุข เมืองชลบุรี