ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สัปดาห์ที่ 4 (อ่าน 40) 15 มิ.ย. 63
การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สัปดาห์ที่ 3 (อ่าน 40) 15 มิ.ย. 63
การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สัปดาห์ที่ 2 (อ่าน 34) 15 มิ.ย. 63
การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สัปดาห์ที่ 1 (อ่าน 33) 15 มิ.ย. 63
บทเรียน DLTV ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล-ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2 (อ่าน 18) 22 เม.ย. 63
ดร.นิอร ศรีสุนทร รองผอ.สพป.ชบ.1 ตรวจเยี่ยมการสอบ NT ป.3 (อ่าน 157) 04 มี.ค. 63
กิจกรรม "วันมาฆบูชา" ณ วัดมาบคล้า จ.ชลบุรี (อ่าน 195) 12 ก.พ. 63
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 196) 05 ก.พ. 63
ร่วมประกาศเจตนารมณ์ของสภานักเรียนไทย เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2563 (อ่าน 199) 31 ม.ค. 63
ชีวประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ (อ่าน 40) 14 ก.ย. 62
บทความเผยแพร่ความรู้ (อ่าน 805) 12 ก.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 867) 16 พ.ค. 62