ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านการเขียรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

โรงเรียนบ้านมาบคล้าได้รับเกียรติบัตรปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตามโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านการเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๑

โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2560,00:00   อ่าน 483 ครั้ง