ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นคล้า
ลักษณะทั่วไปของต้นคล้า

ต้นคล้าเป็นพรรณไม้ลงหัว ลำต้นเป็นกอหรือเป็นพุ่มจำพวกข่าและเร่วแต่ลำต้นนั้นจะออกเป็นข้อ ๆ รวมทั้งก้านและใบมีความสูงประมาณ 1-2 เมตรเป็นพุ่มใหญ่

ใบคล้า ใบจะเป็นสีเขียว มีลักษณะเป็นรูปไข่ยาว ๆริมขอบใบนั้นจะเรียบ ตรงสุดปลายใบของมันจะแหลมมีความยาวประมาณ 10-20 ซม.และกว้างประมาณ 6-9 ซม.