ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 มี.ค. 58 แสดงผลงานนักเรียน/วันจบการศึกษา
ครูศิริพร/คณะครู
10 มี.ค. 58 ถึง 14 ธ.ค. 57 สอบภาคเรียนที่ 2/2557
คณะครู
27 ก.พ. 58 ถึง 28 ก.พ. 58 ค่ายลูกเสือสำรอง
ครูภัทรดนัย/คณะครู
16 ม.ค. 58 หยุดวันครู
-
10 ม.ค. 58 วันเด็กแห่งชาติ

ครูชุลีพร/คณะครู
01 ม.ค. 58 หยุดวันปีใหม่
-
31 ธ.ค. 57 หยุดวันส่งท้ายปีเก่า
-
30 ธ.ค. 57 ส่งท้ายปีเก่า
ครูณัฐฐิญา
25 ธ.ค. 57 วันคริสต์มาส/ภาษาอังกฤษ
ครูวิภา/คณะครู
24 ธ.ค. 57 ถึง 26 ธ.ค. 57 เข้าค่ายลูกเสือ ป.4-6
ครูวิภา/ครูณัฐฐิญา/ครูศิริพร
10 ธ.ค. 57 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
-
05 ธ.ค. 57 หยุดวันพ่อแห่งชาติ
-
04 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันพ่อ
ครูภัทรดนัย/คณะครู
04 ธ.ค. 57 ถึง 06 ธ.ค. 57 เข้าค่ายธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
ครูศิริพร
03 ธ.ค. 57 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ผอ./คณะครู
21 พ.ย. 57 ทำบุญวันพระแรม 8 ค่ำ
ครูบรรจง/ครูชุลีพร
09 พ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน/พบครูประจำชั้น
ผอ./คณะครู
03 พ.ย. 57 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2557
ผอ./คณะครู
10 ต.ค. 57 ถึง 31 ต.ค. 57 ปืดเทอมภาคเรียนที่ 1/2557
-
06 ต.ค. 57 ถึง 10 ต.ค. 57 แข่งขันกีฬาสีภายใน มาบคล้าเกม ครั้งที่ 3
ครูณัฐฐิญา/คณะครู
01 ต.ค. 57 ถึง 05 ต.ค. 57 ทดสอบความรู้ภาคเรียนที่ 1/2557
คณะครู
23 ก.ย. 57 ทำบุญ ณ วัดมาบคล้า
ครูบรรจง/ครูชุลีพร
13 ส.ค. 57 ถึง 18 ส.ค. 57 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ครูรุ่งทิวา/คณะครู
12 ส.ค. 57 หยุดวันแม่แห่งชาติ
-
05 ส.ค. 57 ถึง 12 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่
ครูวิภา/คณะครู
24 ก.ค. 57 ถึง 31 ก.ค. 57 สัปดาห์วันภาษาไทย
ครูศิริพร/คณะครู
10 ก.ค. 57 ถึง 12 ก.ค. 57 แห่เทียนจำนำพรรษาวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา
ครูณัฐฐิญา/ครูภัทรดนัย
01 ก.ค. 57 สวนสนามลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ครูณัฐฐิญา/ครูภัทรดนัย
23 มิ.ย. 57 ถึง 27 มิ.ย. 57 สัปดาห์วันสุนทรภู่/สัปดาห์แห่งการต่อต้านยาเสพติด
ครูศิริพร/ครูภัทรดนัย
20 มิ.ย. 57 ทำบุญ ณ วัดมาบคล้า
ครูบรรจง/ครูชุลีพร
19 มิ.ย. 57 วันไหว้ครู ประจำปี 2557
ครูชุลีพร/คณะครู
16 มิ.ย. 57 เลือกตั้งประธานนักเรียน
ครูภัทรดนัย/คณะครู
28 พ.ค. 57 ทำบุญ ณ วัดมาบคล้า
ครูบรรจง/ครูชุลีพร
16 พ.ค. 57 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ผอ./คณะครู
14 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียน
คณะครู
13 พ.ค. 57 ปฐมนิเทศนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง/ประชุมระดับชั้นเรียน มอบอุปกรณ์การเรียน/หนังสือเรียน
ผอ./คณะครู
01 พ.ค. 57 ถึง 12 พ.ค. 57 เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
ผอ./คณะครู